Otrzęsiny klas pierwszych

Pierwszaki  z Technikum nr 5 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 zostały przyjęte do grona pełnoprawnych uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Po części oficjalnej i ślubowaniu klasy pierwsze musiały się zaprezentować, a w drugiej części „ruszyć głową” i wykazać się wiedzą o naszej szkole, podstawach mechaniki i spedycji. Zwyciężyła klasa 1bT. 

Gratulujemy!

Oto zdjęcia bohaterów…