Olimpiada z ZUS

Uczniowie drugich klas szkoły ponadpodstawowej w ramach lekcji z podstaw przedsiębiorczości brali udział w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”. Po zakończeniu projektu mieli możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie.
27 listopada odbył się szkolny I etap Olimpiady z ZUS – „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2018/2019.
W ramach olimpiady uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.
Najlepszy wynik uzyskała Marta Kowalska.
Gratulujemy.