ODBIÓR DYPLOMÓW ZAWODOWYCH

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2024 r., mogą odebrać w sekretariacie szkoły, dyplomy zawodowe.