Obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących.

„Żołnierze wyklęci-żołnierze niezłomni” pod tym hasłem w dniu 9 marca 2016 roku odbyły się w naszej szkole obchody Święta Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” upamiętniające polskie podziemie niepodległościowe
i antykomunistyczne po 1944 roku .
Celem akademii było upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o żołnierzach Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy walczyli o niepodległość i pełną suwerenność Polski po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających i działających na Podbeskidziu.
Uczniowie w ciszy i skupieniu wysłuchali prelekcji na temat tego, kim byli m.in. :Edward Szendzielarz „Łupaszka”, Danuta Siedzikówna ” Inka”, Hieronim Dekutowski „Zapora”, Henryk Flame „Bartek”czy Józef Franczak „Lalek”.
W atmosferze zadumy odczytane zostały też wzruszające grypsy Łukasza Cieplińskiego pisane z więzienia do żony
i synka tuż przed egzekucją. W czasie tego spotkania wystąpiła także Grupa Rekonstrukcji Historycznej Beskidy, która zaprezentowała elementy uzbrojenia i umundurowania żołnierzy. W bardzo ciekawy sposób wspomniano o szczególnej roli działającego na Podbeskidziu Zgrupowania Partyzanckiego NSZ ” Bartka”.
Na końcu minutą ciszy upamiętniono tych którzy walczyli i zginęli walcząc z sowietyzacją Polski w antykomunistycznym podziemiu.

Cześć ich pamięci.