OBCHODY 78 ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

W dniu 05.10.2017 uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej wzięli udział w seminarium zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej w ramach obchodów 78 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego nt.: „Rola Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej dla społeczeństwa polskiego w okresie wojny i okupacji”.

Podczas seminarium odbyły się prelekcje poświęcone następującym zagadnieniom: „Historia Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej”, „Działalność Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w Inspektoracie Bielskim” i „Jak ciekawie uczyć o Polskim Państwie Podziemnym”.
Szczególne zainteresowanie wzbudziła wśród młodzieży działalność Armii Krajowej w Inspektoracie Bielskim. Spotkanie miało na celu kształtowanie postawy patriotycznej młodzieży i pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu Polskiego Państwa Podziemnego.