O ZSSiO na Regionalnym Kongresie Zawodowym

W dniu 26 marca 2019 r. odbył się w Katowicach Regionalny Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Śląskiego i Śląską Kurator Oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej. W kongresie wzięli udział: Wiceminister Edukacji Marzena Machałek, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Wicewojewoda Robert Magdziarz oraz Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer. W wydarzeniu wzięli także udział parlamentarzyści, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół zawodowych, pracodawcy oraz przedstawiciele środowisk związanych z kształceniem zawodowym. Głównym celem Kongresu było zaprezentowanie zmian dotyczących szkolnictwa zawodowego, przedstawienie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na rynku pracy i potencjału szkół kształcących w zawodach w województwie śląskim, podpisanie umów pomiędzy szkołami a firmami, a także wyróżnienie najbardziej zaangażowanych we współpracę ze szkołami i promocję szkolnictwa zawodowego pracodawców.

Istotnym punktem programu było podpisanie trzech umów o współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami. W imieniu Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących porozumienie o współpracy z firmą Astor Sp. z o.o., reprezentowaną przez Dyrektora oddziału Katowice Pawła Wróbla podpisał Dyrektor szkoły Janusz Berek. Współpraca dotyczy objęcia patronatem kierunku technik automatyk, w ramach którego realizowane będą działania obejmujące między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie ASTOR INNOVATION ROOM (centrum technologiczne Przemysłu 4.0) oraz ASTOR ROBOTICS CENTER (centrum technologiczne robotyzacji),
  • seminaria, e-szkolenia i prezentacje dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady dla uczniów nt. aktualnie stosowanych w przemyśle rozwiązań z zakresu automatyzacji, robotyzacji i Przemysłu 4.0,
  • współpracę szkoleniową w ramach Akademii ASTOR.

Pozostałe dwie umowy podpisali przedstawiciele Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i Technikum nr 4 w Bytomiu z firmą LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.. W obydwu przypadkach współpraca obejmuje patronat nad kierunkiem technik awionik.

Więcej o Kongresie można przeczytać na stronie:

  • Kuratorium Oświaty w Katowicach – czytaj…
  • Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – czytaj…