Nowoczesne technologie dla Samochodówki

          

W dniu 28 maja 2018 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Bielsku-Białej doszło do podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej a FabLab Bielsko-Biała – prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Bielsku-Białej.

ARR S. A. reprezentował Wiceprezes Zarządu James Jurczyk oraz Dyrektor ds. Projektów Międzynarodowych Jan Sienkiewicz, zaś ZSSiO reprezentował Dyrektor Szkoły Janusz Berek.

W ramach współpracy ARR S. A. zobowiązuje się do bezpłatnego udostępniania uczniom ZSSiO od roku szkolnego 2018/2019 infrastruktury i technologii jakimi dysponuje FabLab Bielsko-Biała, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Celem podejmowanych działań będzie rozwijanie efektywnej współpracy w zakresie rozwijania wiedzy i umiejętności uczniów dotyczącej modelowania przestrzennego, druku 3D i szybkiego prototypowania. Uczniowie będą mieli okazję obsługiwać drukarki i skanery 3D, plotery, wycinarki laserowe i inne nowoczesne urządzenia oraz uczestniczyć w szkoleniach z w/w tematyki.

Zaplanowane działania w ramach współpracy z ARR S. A. z pewnością przyczynią się do rozwoju kluczowych kompetencji naszych uczniów, umożliwią im dostęp do nowoczesnych urządzeń i technologii oraz pozwolą na lepsze przygotowanie do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. W ramach współpracy wsparciem objęci zostaną uczniowie wszystkich typów szkół i kierunków kształcenia w ZSSiO.

Warto podkreślić, że drukarki i skanery 3D stają się coraz bardziej powszechne. Ich zastosowanie gwałtownie wzrasta niemalże w każdej branży przemysłu. Drukarki 3D dają ogromne możliwości tworzenia na podstawie plików cyfrowych obiektów trójwymiarowych, które powstają poprzez nakładanie kolejnych warstw materiału. Obecny rozwój technologiczny tej branży sprawia, iż pojawia się coraz więcej pomysłów dotyczących zastosowania druku 3D zarówno w przemyśle jak i przez osoby prywatne.

W jakim stopniu branża motoryzacyjna wykorzystuje druk 3D można znaleźć w artykule znajdującym się pod poniższym linkiem.

https://mlodytechnik.pl/hobby/motoryzacja/29000-motoryzacja-z-drukarki-3d