Nowe władze Samorządu Uczniowskiego ZSSiO wybrane!

1 października 2018r. uczniowie i nauczyciele wybierali Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Komisja Skrutacyjna po zliczeniu ważnych głosów ogłosiła wyniki.
W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Przewodniczący: Dawid Wala kl.3cT
Wiceprzewodnicząca: Nikola Chlipała kl.2aT
Skarbnik: Jakub Kasperowicz kl.2bT
Sekretarz: Jakub Ryszka kl.3bT

Przeprowadzono także wybory szkolnych delegatów do Młodzieżowej Rady Miasta. W tym roku szkolnym ZSSiO będą reprezentowali: Wojciech Kużdżał i Jakub Ryszka z klasy 3bT.

Serdecznie gratulujemy wszystkim kandydatom. Życzymy wytrwałości i pomysłowości w realizowaniu zaplanowanych obietnic. Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w zorganizowaniu tegorocznych wyborów.

Opiekunowie S.U. : Izabela Milewska-Barcik, Bożena Rzycka-Ryznar