Nawiązanie współpracy z Fiat Chrysler Automobiles Poland S.A.

     W dniu 04.12.2017 r. w tyskim zakładzie Fiat Chrysler Automobiles Poland S.A. w obecności Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Jana Solicha podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej a Fiat Chrysler Automobiles Poland S.A.. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących reprezentował Dyrektor Szkoły Janusz Berek i Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i praktyk zawodowych Andrzej Stokłosa. Fiat Chrysler Automobiles Poland S.A. reprezentowali Dyrektor Zakładu FCA Poland w Tychach, Członek Zarządu Andrzej Piętka, Dyrektor Personelu i Organizacji FCA Poland Antoni Greń oraz Kierownik Kształcenia i Komunikacji Jan Drapała. Obecnie FCA Poland S.A. to największy producent samochodów w Polsce.

     Porozumienie przewiduje objęcie patronatem przez FCA Poland S.A. kierunków kształcenia technik pojazdów samochodowych i technik mechanik. Ponadto FCA Poland S.A. zobowiązuje się między innymi do:

  1. umożliwienia realizacji praktyk zawodowych uczniom ZSSiO na terenie FCA Poland S.A. w Tychach i Bielsku-Białej,
  2. organizacji dla uczniów ZSSiO cyklicznych wizyt zawodoznawczych,
  3. umożliwienia nauczycielom oraz uczniom ZSSiO udziału w szkoleniach dedykowanych dla branży motoryzacyjnej oraz prezentacjach i wycieczkach naukowych umożliwiających zapoznanie się z narzędziami i technologiami stosowanymi w FCA Poland S.A.,
  4. wsparcia szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych potrzebnych do kształcenia w zawodach objętych patronatem FCA Poland S.A.,
  5. proponowania zatrudnienia absolwentom ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników.

     Celem współpracy jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, w tym kształcenia praktycznego, poprzez jego powiązanie z rzeczywistymi warunkami pracy. Strony zobowiązały się do podejmowania działań, których efektem będzie projektowanie innowacyjnych programów kształcenia i treści szkoleniowych odpowiadających na realne potrzeby rynku pracy. Podejmowane działania z pewnością przyczynią się do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów ZSSiO, a tym samym lepszego ich przygotowania do kontynuowania nauki w szkołach wyższych i/lub znalezienia pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia.

     Podpisanie porozumienia ma również znaczenie symboliczne, ponieważ po ponad 20 latach uczniowie ZSSiO „wracają” na praktyki zawodowe do firmy, która pierwotnie jako Fabryka Samochodów Małolitrażowych utworzyła Zasadniczą Szkołę Zawodową FSM, dzisiejszy Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących.