Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zatwierdzony przez rząd. Jego główne założenia to zakup nowości do bibliotek, modernizacja lub budowa placówek bibliotecznych oraz wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Celem Programu jest podniesienie drastycznie niskiego poziomu czytelnictwa  w Polsce. Program został podzielony na trzy Priorytety, które będą funkcjonować w latach 2016-2020.

Priorytet I. „Zakup nowości do bibliotek”, którego operatorem jest Biblioteka Narodowa w Warszawie ma na celu zwiększenie oferty bibliotek publicznych o nowe książki i multimedia przez stałe doposażanie bibliotek, a także przez aktualizowanie ich zasobów.

Priorytet II. „Infrastruktura Bibliotek”, którego operatorem jest Instytut Książki w Krakowie, ma na celu wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych, jako miejsc kreowania kapitału społecznego i kulturowego, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

Priorytet III „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych ” ma na celu upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost  czytelnictwa wśród  uczniów.

Reguluje go Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości czytelniczych.

Operatorem Priorytetu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda. W efekcie działań przewidzianych w Priorytecie III podniesiony zostanie standard usług i jakość pracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz rozbudowany zostanie księgozbiór bibliotek. Źródłem finansowania Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” są środki z budżetu państwa oraz jednostek samorządów terytorialnych, na terenie których znajdują się biblioteki objęte Programem.

W 2018 roku Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej został beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymał 15 000 zł. Książki zakupione za przyznane pieniądze mają wzbogacić księgozbiór szkoły ponadpodstawowej.  Przeprowadzono ankietę, w której uczniowie przedstawiali swoje propozycje do listy lektur, które chętnie widzieliby w bibliotece szkolnej. Listę książek proponowanych do zakupu  z pieniędzy przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zaopiniowała także Rada Rodziców  oraz Samorząd Szkolny.

W ramach środków otrzymanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących zakupiono dla młodzieży i dorosłych  książki przygodowe, obyczajowe, historyczne, sensacyjne, fantastykę, brakujące lektury, rozwijające umiejętności językowe oraz audiobooki.

 

Wykaz zakupionych książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa poniżej:

  1. Literatura rozwijająca umiejętności językowe
  2. Literatura obyczajowa
  3. Literatura sensacyjna
  4. Literatura science-fiction
  5. Literatura historyczna, psychologiczna, biografie, opracowania
  6. Literatura techniczna
  7. Lektury
  8. Audiobooki