Narodowe Święto Niepodległości w ZSSiO

W dniu 13 listopada 2018 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W wydarzeniu uczestniczył Pan Dyrektor Janusz Berek, Wicedyrektorzy: Pani Bożena Sadlik oraz Jan Marek, liczne grono pedagogiczne oraz uczniowie Technikum Nr 5 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

Uroczystość przygotowała Pani Izabela Krężel z przedstawicielkami klasy 2aT: Nikolą Bociek, Nikolą Chlipałą oraz Wiktorią Gajdą.
Spotkanie miało charakter podniosły i edukacyjny. Akademię uświetniła mowa Pana Dyrektora Janusza Berka wskazująca na wyjątkowość tego święta. Poza tym zaprezentowano sposób i powody utraty niepodległości przez Rzeczpospolitą na 123 lata. Nauczyciele i młodzież, zgromadzeni na auli, obejrzeli również prezentacje ukazujące walkę o wolność naszego kraju. Pokaz zawierał elementy wiedzy historycznej, literackiej i malarskiej.

Miłym akcentem było wręczenie nagród uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w konkursie historycznym dotyczącym wydarzeń związanych z Narodowym Świętem Niepodległości.
Podczas apelu padły istotne pytania retoryczne i refleksje dotyczące świadomości patriotycznej współczesnych nastolatków. Powagę i odświętny nastrój podkreśliły muzyczno-narodowe akcenty: Hymn Polski – „Mazurek Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego oraz „Rota” Marii Konopnickiej – utwór, który mógł stać się naszym hymnem państwowym. W tle jednej z prezentacji można było usłyszeć wstęp muzyczny Czesława Niemena do wiersza Cypriana Kamila Norwida pt. „Bema pamięci żałobny rapsod”.

Grono pedagogiczne wraz z uczniami uczcili symboliczną minutą ciszy poświęcenie Polaków za ojczyznę.
Dziękujemy.