Misja i wizja

Misja szkoły:

Ucząca się, współpracująca i otwarta na otoczenie zewnętrzne,

wspierana przez partnerów,

kształci, wychowuje i otacza opieką,

zapewnia bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę i odpowiednie warunki do uczenia się,

służąc społeczeństwu.

Wizja szkoły:

Szkoła kształci wysokiej klasy specjalistów,

rozbudza i wzmacnia chęć uczenia się oraz zdobywania nowych doświadczeń,

uczy wrażliwości, otwartości, kultury i szacunku wobec drugiego człowieka,

kształtuje właściwe postawy patriotyczne i obywatelskie,

przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie.