Mechanik pojazdów samochodowych

 
 

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH wykonuje obsługę, diagnostykę
i naprawę pojazdów samochodowych.

Kwalifikacja:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

 

 

 

 

 

 

Nasze pracownie:

Kierunek objęty patronatem:

 

 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych i realizację praktyk zawodowych w firmach partnerskich,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe współorganizowane z Partnerami,
  • w przypadku zapotrzebowania na pracowników w firmach partnerskich możliwość zatrudnienia absolwentów szkoły,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.