Magazynier logistyk

MAGAZYNIER LOGISTYK zajmuje się przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu, ich przechowywaniem, a także prowadzeniem dokumentacji magazynowej oraz obsługą programów komputerowych.

Kwalifikacja:

SPL.01.  Obsługa magazynów

 

 
 

 

 

 

 

Kierunek objęty patronatem:
 


Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie firm,
  • szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli,
  • udział w prezentacjach i wycieczkach naukowych umożliwiających zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w firmach patronackich,
  • realizację praktyk zawodowych,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.