Lekcje z ZUS

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu dla szkół ponadpodstawowych

Program powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. Lekcje z ZUS kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń(zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Projekt objął honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt będzie realizowany w naszej szkole w klasach drugich na lekcjach podstawy przedsiębiorczości, a po jego zakończeniu uczniowie mogą uczestniczyć w olimpiadzie wiedzy o ZUS.

Katarzyna Hańderek