Kultura w szaliku – czyli kibicowanie „fair play”

Dnia 2 marca 2012 roku w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, który promuje ideę kibicowania „fair play” w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami policji Komendy Miejskiej w Bielsku- Białej.

Naszymi gośćmi byli nadkomisarz Wiesław Mizia i sierżant Radosław Kolasa. Tematem zajęć była odpowiedzialność karna nieletnich. W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w piłce nożnej policjanci omówili zasady uczestnictwa w imprezie masowej, jaką jest mecz piłki nożnej.

Prelegenci wyjaśnili, na czym polega kulturalne kibicowanie oraz szczegółowo przedstawili zasady odpowiedzialności karnej, wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Na zakończenie spotkania policjanci zapoznali uczniów z nową instytucją w szeregach policji, jaką jest Spoters.

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Uczniowie z zaciekawieniem i zaangażowaniem dyskutowali z gośćmi.