Konkurs wniosków w ramach programu Erasmus Plus

Miło nam poinformować, że nasza szkoła wzięła udział w konkursie wniosków w ramach programu Erasmus Plus akcja KA1 – mobilność kadry edukacji szkolnej i uzyskała granty na jego realizację. Projekt został bardzo wysoko oceniony – zdobył 90 na 100 punktów i jako jeden z zaledwie 172 projektów w Polsce otrzymał dofinansowanie na jego realizację. Projekt nosi tytuł „Edukacja we współczesnym świecie”, a jego koordynatorem jest pani Maria Kurzyca. W jego realizacji bierze udział siedmiu nauczycieli:

  • pani Gabriela Duch – nauczyciel języka angielskiego,
  • pani Teresa Glądys – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
  • pani Katarzyna Hańderek – nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości,
  • pani Bogumiła Kasperek – nauczyciel historii,
  • pani Maria Kurzyca – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • pani Dorota Stanclik – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
  • pani Bożena Stawowczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych.
frse Erasmus plus

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych nauczycieli dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Nauczyciele naszej szkoły wezmą udział w szkoleniach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele posiądą wiedzę z zakresu języków obcych, wykorzystania nowych technologi w nauczaniu (w tym programów, aplikacji, mediów społecznościowych), systemów edukacji w innych krajach, kultury i zwyczajów Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Poznają dogłębnie metodę CLIL i sposoby wykorzystania języka angielskiego w nauczaniu naszych przedmiotów.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu wpłynie na podniesienie wymiaru europejskiego i prestiżu szkoły w środowisku lokalnym oraz atrakcyjności jej oferty edukacyjnej. Nabyte przez kadrę umiejętności wpłyną korzystanie na poziom jakości kształcenia nie tylko w zakresie merytorycznym ale również w zakresie wykorzystywania nowatorskich metod i form nauczania.