Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

W dniu 7.04.2017r. uczniowie klasy 1cT: Szymon Garbiak, Grzegorz Kogut i Rafał Kukla uczestniczyli w Konkursie Wiedzy Olimpijskiej. Konkurs składał się z dwóch części,
I część teoretyczna: test – 25 pytań ze znajomości tematyki olimpijskiej
II część praktyczna: każdy z uczniów startował w jednej konkurencji sprawnościowej.
Szymon Garbiak – bieg na 20m
Grzegorz Kogut – rzuty do kosza na czas
Rafał Kukla – skok w dal z miejsca.
Reprezentacja ZSSiO zajęła 5 miejsce pod opieką Jolanty Czechowicz.