Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

W dniu 30 maja kilkunastu uczniów różnych klas technikum wzięło udział w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej zorganizowanym przez Panią Marię Kurzycę.

Konkurs ten odbywa się w naszej szkole co roku a jego celem jest rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii i współczesności Unii Europejskiej, kształtowanie uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy, a także kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy.
Tematyka zadań konkursowych dotyczy ogólnej wiedzy na temat historii Unii Europejskiej, krajów członkowskich, symboli i instytucji Unii, zakresu jej działania.

W tym roku najlepsza okazała się Magdalena Piekarska z klasy 2 a TS, a na drugim i trzecim miejscu uplasowali się odpowiednio: Bartłomiej Kukuczka z klasy 2 a TS oraz Nikodem Barański z klasy 3 a TM/TS.
Serdecznie gratulujemy!