Konkurs historyczny – STO LAT DZIEJÓW POLSKIEJ TECHNIKI

Szanowni Państwo,

W tym roku obchodzimy szereg okrągłych rocznic. Jedną z najważniejszych jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska Niepodległa to kraj, w którym myśl techniczna mogła się swobodnie rozwijać. Zwłaszcza w okresie międzywojennym powstało szereg interesujących konstrukcji, dziś już nieco zapomnianych, ale w znacznym stopniu wpływających na postęp cywilizacyjny.

Chcąc przywrócić ogółowi, zwłaszcza młodemu pokoleniu pamięć o ciekawych i nowatorskich w swoim czasie konstrukcjach, skromnych ludziach, oddających swój talent i uzdolnienia „pro publico bono” (dla dobra publicznego), nieszukających pieniędzy (konstruktorzy wykrywacza min), ani ulotnej sławy, organizujemy konkurs historyczny „STO LAT DZIEJÓW POLSKIEJ TECHNIKI”. Konkurs organizowany jest pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej.

Zwracamy się zatem z gorącym apelem, aby zachęcili Państwo, zarówno dziewczyny jak i chłopców do wzięcia udziału w tym konkursie. Liczymy na Państwa zaangażowanie i promocję wiedzy technicznej. Jesteśmy to winni tysiącom techników i inżynierów, którzy tak pięknie wpisali się w rozwój bielskiego ośrodka przemysłowego.

Z wyrazami szacunku:

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych
i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

mgr inż. Janusz Berek

Załączniki:

  • Regulamin
  • Zgoda rodziców
  • Formularz zgłoszeniowy