Konferencja Rady Pedagogicznej

Konferencja Rady Pedagogicznej odbędzie
się 30 sierpnia 2017 roku o godzinie 14:00.