Kierowca mechanik


 

KIEROWCA MECHANIK prowadzi pojazdy samochodowe i zespoły pojazdów, wykonuje prace związane z przewozem drogowym, prowadzi dokumentacją z tym związaną, wykonuje prace związane z obsługą, oceną stanu technicznego oraz naprawą środków transportu drogowego.

Kwalifikacja:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

  Kierunek objęty patronatem:
 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie firm,
  • szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli,
  • udział w prezentacjach i wycieczkach naukowych umożliwiających zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w firmach patronackich,
  • realizację praktyk zawodowych,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.