Kierowca mechanik

 

 

 

KIEROWCA MECHANIK prowadzi pojazdy samochodowe i zespoły pojazdów, wykonuje
prace związane z przewozem drogowym, prowadzi dokumentacją z tym związaną,
wykonuje prace związane z obsługą, oceną stanu technicznego oraz naprawą
środków transportu drogowego.

Kwalifikacja:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

 

 

 

 

 

 

 

Nasze pracownie:

 

Kierunek objęty patronatem:

 

 

 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych i realizację praktyk zawodowych w firmach partnerskich,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe współorganizowane z Partnerami,
  • w przypadku zapotrzebowania na pracowników w firmach partnerskich możliwość zatrudnienia absolwentów szkoły,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.