Innowacja w zawodzie Technik Spedytor „Obsługa Celna”

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczynamy innowację „Obsługa celna” w zawodzie technik spedytor. Uczniowie będą brali udział w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy celnych aby zdobyć wiedzę praktyczną. Przyszli spedytorzy będą uczestniczyć w wyjazdach do oddziału Urzędu Celnego gdzie będą obserwować pracę funkcjonariuszy (odprawy celne „tirów).Młodzież podejmująca naukę w tym kierunku rozwinie swoje zainteresowania a zajęcia staną się bardziej atrakcyjne.