Mariaże z Królową

Innowacja –„Mariaże z Królową” realizowana jest lekcjach matematyki i podczas indywidualnych konsultacji. Jej cel główny to rozwijanie zainteresowań i wszelkiej aktywności oraz kształcenie kreatywności technicznej uczniów, zdobywanie wiedzy i umiejętności, które pomogą jeszcze sprawniej funkcjonować młodzieży we współczesnym świecie. Autorem innowacji jest nauczyciel matematyki Pani mgr Katarzyna Hańderek.