II Polonez Maturzystów z Włodarzami Bielska-Białej

25 kwietnia 2019r. po raz drugi w Bielsku-Białej odbył się „Polonez maturzystów z włodarzami miasta”. Na placu Chrobrego tradycyjny polski taniec odtańczyli maturzyści z jedenastu bielskich szkół oraz prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. W tańcu towarzyszyli im nauczyciele oraz opiekunowie, a w pierwszej parze tańczył Prezydent Miasta. W przedsięwzięciu wzięli udział również maturzyści z naszej szkoły. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników. Organizatorem „Poloneza maturzystów z Włodarzami Miasta Bielska-Białej” było Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego przy współudziale Gminy Bielsko-Biała.