ICT In Collaborative Project-Based Teaching and Learning

Renata Sosnowska – Mulka- nauczycielka języka angielskiego uczestniczyła w kursie zagranicznym w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Comenius, Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Szkolenie to odbywało się w mieście Ta’xbiex na Malcie w terminie od 2 do 8 sierpnia 2009r.  Temat szkolenia: ICT In Collaborative Project-Based Teaching and Learning.

Zajęcia miały na celu:
poznanie nowoczesnej technologii informatycznej I komunikacyjnej
poznanie Learningu, eTwinningu, oraz programów :
-Photo Story 3
-Windows Movie Maker
-Monkey Jam
-AudaCity
zdobycie umiejętności tworzenia prostych animacji i montażu filmu
nabycia umiejętności pracy z Wikis i Blogiem
poznanie w praktyce Europassu

Szkolenie to prowadzone było na wysokim poziomie zarówno pod względem metodycznym jak i pedagogicznym. Umożliwiło zdobycie wiedzy oraz poznanie kultury i tradycji tak mało znanego kraju anglojęzycznego jakim jest Malta.