Historia szkoły

Dowiedz się więcej o historii naszej szkoły na poniższej linii czasu lub wróć do strony głównej.

0ArcB66hITFcsdFgwZURybmlpVE9laVBpTnk2S0lRcUE

Przez 40 lat istnienia szkoły nasze mury opuściło 13090 absolwentów. W szczytowym okresie funkcjonowania szkoły nabór był tak duży, że klasy zasadniczej szkoły zawodowej dochodziły do litery X. Klasa Ia technikum była zawsze rekrutowana z uczniów, którzy posiadali świadectwo „z paskiem”.

Nasi absolwenci są nie tylko mechanikami samochodowymi, blacharzami, ale także lekarzami, nauczycielami, socjologami, księżmi, policjantami, wojskowymi.

Wielu pedagogów szkoły odznaczonych było Srebrnymi i Złotymi Krzyżami Zasługi, nagrodami Kuratora, Ministra Oświaty i Wychowania, Ministra Przemysłu Maszynowego, a nawet Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari.

W 1985 i 1987 roku szkoła otrzymała wyróżnienie Ministra Oświaty i Wychowania w Ogólnopolski Konkursie „Sport dla każdego”.

W 1990 roku młodzież naszej szkoły na terenie Nadleśnictwa Bielsko w akcji zalesieniowej posadziła 5000 sztuk drzewek w uprawach i 140000 sztuk sadzonek w szkółkach.

Do 2000 roku działała w szkole Spółdzielnia Uczniowska „Maluch”, której celem było uczenie młodzieży przedsiębiorczości, prowadzenie sklepiku, pomoc ludziom starszym.

W 2004 roku wyróżniono szkołę medalem za zasługi na rzecz Ligi Obrony Kraju z okazji 60 urodzin powstania organizacji.

Obecne SKKT – to pozostałość po oddziale zakładowego koła PTTK przy FSM. W szczytowym okresie liczyło 440 członków i organizowało kilkanaście wycieczek rocznie.