Historia/ważniejsze wydarzenia

Dowiedz się więcej o naszej szkole, skorzystaj z poniższej linii czasu:

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001 2000 1999 1993 1992
1990 1987 1986 1981 1978 1976 1975
1974 1973 1972

 

 

Przez 40 lat istnienia szkoły nasze mury opuściło 13090 absolwentów. W szczytowym okresie funkcjonowania szkoły nabór był tak duży, że klasy zasadniczej szkoły zawodowej dochodziły do litery X. Klasa Ia technikum była zawsze rekrutowana z uczniów, którzy posiadali świadectwo „z paskiem”.

Nasi absolwenci są nie tylko mechanikami samochodowymi, blacharzami, ale także lekarzami, nauczycielami, socjologami, księżmi, policjantami, wojskowymi.

Wielu pedagogów szkoły odznaczonych było Srebrnymi i Złotymi Krzyżami Zasługi, nagrodami Kuratora, Ministra Oświaty i Wychowania, Ministra Przemysłu Maszynowego, a nawet Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari.

W 1985 i 1987 roku szkoła otrzymała wyróżnienie Ministra Oświaty i Wychowania w Ogólnopolski Konkursie „Sport dla każdego”.

W 1990 roku młodzież naszej szkoły na terenie Nadleśnictwa Bielsko w akcji zalesieniowej posadziła 5000 sztuk drzewek w uprawach i 140000 sztuk sadzonek w szkółkach.

Do 2000 roku działała w szkole Spółdzielnia Uczniowska „Maluch”, której celem było uczenie młodzieży przedsiębiorczości, prowadzenie sklepiku, pomoc ludziom starszym.

W 2004 roku wyróżniono szkołę medalem za zasługi na rzecz Ligi Obrony Kraju z okazji 60 urodzin powstania organizacji.

Obecne SKKT – to pozostałość po oddziale zakładowego koła PTTK przy FSM. W szczytowym okresie liczyło 440 członków i organizowało kilkanaście wycieczek rocznie.

W  2024 roku w dniu 14 marca odbyło się w naszej szkole uroczyste przekazanie samochodu marki Toyota Yaris do szkolnego OSK. Zakup pojazdu został sfinansowany w całości ze środków budżetu Miasta Bielska-Białej.