Harmonogram egzaminów czerwiec – lipiec 2018

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec – lipiec 2018) został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku C Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących.