Grono pedagogiczne

mgr Bednarz-Gilowska Agnieszka język angielski
dr inż. Berek Janusz informatyka, przedmioty zawodowe
mgr Bielecki Brunon zajęcia e-sportowe
mgr Brzuszkiewicz Aleksandra biologia
mgr Chilińska Anita język niemiecki
dr inż. Czakon Krzysztof przedmioty zawodowe
mgr Czech Katarzyna przedmioty zawodowe
mgr Czechowicz Jolanta wychowanie fizyczne
mgr Danek Alicja chemia
mgr Dejer-Tokarz Barbara język niemiecki
mgr Duch Gabriela język angielski
mgr inż. Ellnain Aleksander przedmioty zawodowe
mgr Filonowicz Joanna religia, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Garus-Balcer Joanna plastyka
mgr Gayer-Janasik Marta język angielski
mgr inż. Glądys Teresa przedmioty zawodowe
mgr Głąb Krzysztof wychowanie fizyczne
mgr Gola Agnieszka język angielski
inż. Gościniak Antoni przedmioty zawodowe
mgr Handzlik Ewa pedagog szkolny
mgr Hańderek Katarzyna podstawy przedsiębiorczości, matematyka
mgr Holboj Kinga wychowanie fizyczne
mgr Horeczy Andrzej wychowanie fizyczne
mgr inż. Jarosz Grażyna przedmioty zawodowe
mgr Kadłubicka Barbara doradztwo zawodowe, przedmioty zawodowe
mgr Kalika Małgorzata fizyka, informatyka
mgr Kasperek Bogumiła historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość
mgr Knyps Klaudiusz język polski
mgr inż. Kocoń Damian przedmioty zawodowe
mgr Konik-Sporek Marzena biblioteka, język polski
mgr Koźmiński Józef wychowanie fizyczne
mgr Krajs Magdalena język polski, edukacja czytelnicza
mgr Krężel Izabela język polski, bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Krzempek Alicja matematyka
mgr inż. Kuglarz Dariusz przedmioty zawodowe
mgr Kurzyca Maria historia, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość
mgr Kuś Marzena matematyka
mgr Kuźmińska Alicja język niemiecki
mgr Malinowska Aneta przedmioty zawodowe
mgr Marek Jan historia, wiedza o społeczeństwie
mgr inż. Maśnica Anna informatyka
mgr Milewska-Barcik Izabela język rosyjski
mgr mgr Moskała Eugeniusz język polski
mgr Olma Małgorzata język angielski
mgr Olszewska-Patykiewicz Ewa psycholog szkolny, matematyka
mgr inż. Olszowski Mariusz przedmioty zawodowe
ks. mgr Pal Wojciech religia
mgr Pankowski Zbigniew matematyka
dr hab. inż. Pietras Dariusz przedmioty zawodowe
mgr inż. Piotrowski Dominik informatyka
mgr Radaczyński Wiesław wychowanie fizyczne
dr Rak-Młynarska Elżbieta przedmioty zawodowe
mgr inż. Rudolf Jakub informatyka, przedmioty zawodowe
mgr Rus Zdzisław przedmioty zawodowe
mgr Ryczek Rafał przedmioty zawodowe
mgr Rzycka-Ryznar Bożena matematyka
mgr Skiba Artur przedmioty zawodowe
mgr Smyrska Agnieszka język angielski
mgr Sporek Przemysław historia i teraźniejszość
mgr inż. Stanclik Dorota przedmioty zawodowe
mgr Stawowczyk Bożena przedmioty zawodowe
mgr inż. Stokłosa Andrzej przedmioty zawodowe
mgr inż. Szęszoł Sławomir przedmioty zawodowe
mgr Szwed Katarzyna język polski
mgr Tarała-Chowaniec Magdalena geografia
dr inż. Więcek Dariusz przedmioty zawodowe
dr inż. Więcek Dorota przedmioty zawodowe
mgr Wiśnicka-Wacławik Jolanta wychowanie fizyczne
dr inż. Wita-Czakon Katarzyna przedmioty zawodowe
mgr Wolff Joanna język polski
mgr Wójcik Wiesław edukacja dla bezpieczeństwa
lic. Żurawski Zdzisław język angielski