Grono pedagogiczne

 

mgr  Bednarz-Gilowska Agnieszka język angielski
dr inż.  Berek Janusz informatyka
mgr  Czech Katarzyna przedmioty zawodowe
mgr  Czechowicz Jolanta wychowanie fizyczne
mgr  Danek Alicja
chemia
 mgr  Dejer-Tokarz Barbara język niemiecki
mg Dobosz Wojciech
religia
mgr  Duch Gabriela język angielski
mgr inż.  Ellnain Aleksander przedmioty zawodowe
mgr inż.  Filipiak Marcin informatyka, przedmioty zawodowe
mgr  Filonowicz Joanna religia, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr  Garus-Balcer Joanna plastyka
mgr  Gayer-Janasik Marta język angielski
mgr inż.  Glądys Teresa przedmioty zawodowe
mgr  Głąb Krzysztof wychowanie fizyczne
mgr  Gola Agnieszka
język angielski, przedmioty zawodowe
inż.  Gościniak Antoni
przedmioty zawodowe
mgr  Handzlik Ewa pedagog szkolny
mgr  Hańderek Katarzyna matematyka, podstawy przedsiębiorczości
mgr  Horeczy Andrzej wychowanie fizyczne
mgr inż.  Jarosz Grażyna przedmioty zawodowe
mgr  Jeżak Maria biologia
mgr  Kadłubicka Barbara doradztwo zawodowe, przedmioty zawodowe
mgr  Kalika Małgorzata fizyka, informatyka
mgr inż.  Kamiński Piotr przedmioty zawodowe
mgr  Kasperek Bogumiła historia, historia i społeczeństwo
mgr  Knyps Klaudiusz język polski
mgr  Konik-Sporek Marzena język polski, biblioteka
dr inż. Kopeć Jerzy przedmioty zawodowe
mgr  Krajs Magdalena język polski, historia
mgr  Książek Agnieszka przedmioty zawodowe
mgr  Krężel Izabela język polski, bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Krzempek Alicja matematyka
mgr inż.  Kuglarz Dariusz przedmioty zawodowe
mgr  Kurzyca Maria historia, wiedza o społeczeństwie
mgr  Kuś Marzena chemia, fizyka, matematyka
mgr  Kuźmińska Alicja język niemiecki
mgr  Malinowska Aneta
przedmioty zawodowe
mgr  Marek Jan historia, wiedza o społeczeństwie
mgr inż.  Maśnica Anna informatyka
mgr  Milewska-Barcik Izabela język rosyjski
mgr  Okulska-Puczka Magdalena język angielski
mgr  Olma Małgorzata język angielski
mgr  Olszewska-Patykiewicz Ewa psycholog szkolny, matematyka
mgr inż.  Olszowski Mariusz przedmioty zawodowe
ks. mgr  Pal Wojciech religia
mgr  Pankowski Zbigniew matematyka
dr hab. inż. 
Pietras Dariusz przedmioty zawodowe
mgr inż.  Piotrowski Dominik informatyka
mgr  Radaczyński Wiesław wychowanie fizyczne
mgr inż.  Rudolf Jakub informatyka
mgr  Rus Zdzisław przedmioty zawodowe
mgr  Rzycka-Ryznar Bożena matematyka
mgr  Skiba Artur przedmioty zawodowe
mgr inż.  Stanclik Dorota przedmioty zawodowe, matematyka
mgr  Stawowczyk Bożena przedmioty zawodowe
mgr inż.  Stokłosa Andrzej przedmioty zawodowe
mgr  Szczurek Wojciech zajęcia e-sportowe
mgr inż.  Szęszoł Sławomir przedmioty zawodowe
mgr  Szwed Katarzyna język polski
mgr   Tarała-Chowaniec Magdalena geografia
mgr  Wiśnicka-Wacławik Jolanta wychowanie fizyczne
mgr  Wolff Joanna język polski
mgr  Worwa Barbara matematyka
mgr  Wójcik Wiesław edukacja dla bezpieczeństwa
lic.  Żurawski Zdzisław język angielski