Erasmus Plus „Edukacja we współczesnym świecie”

W ramach Projektu Erasmus Plus „Edukacja we współczesnym świecie” Pani Teresa Glądys i Pani Dorota Stanclik uczestniczyły w kursie CLIL (Content and Language Integrated Learning). Kurs odbył się w dniach 30.07-10.08.2018r. i trwał dwa tygodnie. Zajęcia były prowadzone w szkole językowej The English Language Centre w Brighton, w Wielkiej Brytanii. Wykładowcy to Martyn Ford i Edward Russell oraz inni nauczyciele. Celem szkolenia było poznanie metody nauczania przedmiotów z wykorzystaniem języka angielskiego oraz rozwijanie umiejętności językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych. Ważnym aspektem szkolenia była również wzajemna wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów i poznanie ich specyfiki pracy z młodzieżą.Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności nauczyciele uczestniczyli w zaproponowanym programie kulturowym: zwiedzanie Brighton i okolic, Hove, Londynu, Oxfordu, Levis. Ciekawym doświadczeniem było stworzenie w grupie CLIL, na podstawie materiałów tekstowych, mini teatru i prezentacja efektu pracy innej grupie. Wyniki wspólnej pracy zostały nagrane i umieszczone na stronie szkoły ELC. Podsumowanie kursu to opracowanie projektu z zastosowaniem metody SPRE (Situation, Puzzle, Response, Evaluation). Program kursu był bardzo ciekawy, a w szkole panowała przyjazna i miła atmosfera. Uczestnicy kursu CLIL to nauczyciele między innymi z Austrii, Japonii, Hiszpanii, Polski. W szkole byli również studenci z Rosji, Turcji,Niemiec, Ukrainy, Słowacji i z wielu innych krajów.