Elektromechanik pojazdów samochodowych

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH zajmuje się elektrycznymi i elektronicznymi układami pojazdów samochodowych, obsługuje je, diagnozuje i naprawia.

Kwalifikacja:

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

  Kierunek objęty patronatem:
 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie firmy patronackich,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe umożliwiające zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w firmach,
  • realizację praktyk zawodowych,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.