Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

 

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH zajmuje się elektrycznymi
i elektronicznymi układami pojazdów samochodowych, obsługuje je, diagnozuje i naprawia.

Kwalifikacja:

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze pracownie:

Kierunek objęty patronatem:


 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych i realizację praktyk zawodowych w firmach partnerskich,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe współorganizowane z Partnerami,
  • w przypadku zapotrzebowania na pracowników w firmach partnerskich możliwość zatrudnienia absolwentów szkoły,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.