Egzaminy poprawkowe

Harmonogram egzaminów poprawkowych dostępny jest w sekretariacie szkoły
telefon: 33 827-13-31