Egzamin zawodowy

Wytyczne_-_przeprowadzania etgz_122020

Kliknij by pobrać
EGZAMIN ZAWODOWY w roku szkolnym 2020/2021

                   Sesja: czerwiec – lipiec 2021 r.

 

KWALIFIKACJA  AU.31 – 4a TS

 • część pisemna – 22 czerwca 2021 r. w sali 311C godz. 10.00
 • część praktyczna – 21 czerwca 2021 r. w sali 208C godz. 09.00

KWALIFIKACJA  MG.44 – 4c TM

 • część pisemna – 22 czerwca 2021 r. w sali 204C, godz. 12.00
 • część praktyczna – 29 czerwca 2021 r. w sali 206C, godz. 08.00

KWALIFIKACJA  MG.43 – 4b, 4c TPS

 • część praktyczna – 21 czerwca 2021 r. w sali 204C godz. 13.00

KWALIFIKACJA  MG.18 – 3a, 3b, 4b, 4c TPS, 3a mps BS

 • część pisemna – 22 czerwca 2021 r. w salach 204C, 208C, 308C, 209A godz. 10.00
 • część praktyczna – od 28 czerwca 2021 r. do 02 lipca 2021 r. w BCE ZP Nr 1 (Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 37), godz. 08.00, 12.00, 16.00

KWALIFIKACJA  MG.20 – 3a TM

 • część pisemna – 22 czerwca 2021 r. w sali 311C, godz. 10.00
 • część praktyczna – 01 lipca 2021 r. w BCE ZP Nr 4 (Bielsko-Biała, ul. Rejtana 15), godz. 08.00, 12.00

KWALIFIKACJA  AU.04 – 3b km BS

 • część pisemna – 22 czerwca 2021 r. w salach 304C, 323C godz. 10.00
 • część praktyczna – 21 czerwca 2021 r. w salach 304C, 323C godz. 09.00

KWALIFIKACJA  MG.12 – 3a eps BS

 • część pisemna – 22 czerwca 2021 r. w sali 323C, godz. 12.00
 • część praktyczna – od 24 czerwca 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. w BCE ZP Nr 1 (Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 37), godz. 08.00, 12.00

Technikum nr 5

Kwalifikacje na kierunku technik mechanik:
MG.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.44 – Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacje na kierunku technik pojazdów samochodowych:
MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów zespołów pojazdów samochodowych
MG.43 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku technik spedytor:
AU.31 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

Kwalifikacja na kierunku mechanik pojazdów samochodowych
MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów zespołów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych
MG.12 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku kierowca mechanik
AU.04 – Eksploatacja środków transportu drogowego


Wszelkie informacje na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie znajdują się na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/