Egzamin zawodowy

Wytyczne_-_przeprowadzania etgz_122020

Kliknij by pobrać
EGZAMIN ZAWODOWY w roku szkolnym 2020/2021

Sesja: styczeń – luty 2021 r.

KWALIFIKACJA AU.31 – 4aTS

 • część pisemna – 12 stycznia 2021 r. w salach 304C, 301C godz. 10.00
 • część praktyczna – 11 stycznia 2021 r. w salach 301C, 323C, godz. 09.00

KWALIFIKACJA MG.44 – 4cTM

 • część pisemna – 12 stycznia 2021 r. w sali 323C, godz. 12.00
 • część praktyczna – 14 stycznia 2021 r. w sali 206C, godz. 08.00, godz. 12.00

KWALIFIKACJA MG.43 – 4bTPS, 4cTPS

 • część pisemna – 12 stycznia 2021 r. w salach 301C, 304C godz. 14.00
 • część praktyczna – 11 stycznia 2021 r. w salach 301C, 304C godz. 13.00

KWALIFIKACJA MG.18

 • część pisemna – 12 stycznia 2021 r. w sali 305C, godz. 10.00

KWALIFIKACJA MG.20

 • część pisemna – 12 stycznia 2021 r. w sali 308C, godz. 10.00

KWALIFIKACJA MG.12

 • część pisemna – 12 stycznia 2021 r. w sali 322C, godz. 12.00

KWALIFIKACJA AU.04

 • część pisemna – 12 stycznia 2021 r. w sali 323C, godz. 10.00
 • część praktyczna – 11 stycznia 2021 r. w sali 304C, godz. 09.00

KWALIFIKACJA M.18

 • część pisemna – 12 stycznia 2021 r. w sali 322C, godz. 10.00

Technikum nr 5

Kwalifikacje na kierunku technik mechanik:
MG.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.44 – Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacje na kierunku technik pojazdów samochodowych:
MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów zespołów pojazdów samochodowych
MG.43 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku technik spedytor:
AU.31 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

Kwalifikacja na kierunku mechanik pojazdów samochodowych
MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów zespołów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych
MG.12 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku kierowca mechanik
AU.04 – Eksploatacja środków transportu drogowego


Wszelkie informacje na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie znajdują się na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/