Egzamin zawodowy (czerwiec – lipiec 2016)

Na tablicy informacyjnej w szkole został wywieszony harmonogram egzaminów zawodowych „nowych” i „starych” (czerwiec – lipiec 2016). Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu 33 827-13-31.