Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń 2018 (K.181).

Na tablicy ogłoszeń został wywieszony harmonogram egzaminów.
Absolwenci mogą uzyskać informację dotyczącą egzaminów w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 33 827-13-31.