Dzień Matematyki w ZSSiO

21 marca w naszej szkole wraz z pierwszym dniem wiosny obchodziliśmy Dzień Matematyki 2018.
Od wielu lat organizatorem i inicjatorem Dnia Matematyki w Polsce jest Stowarzyszenie doskonalenia i rozwoju 4improve. Celem jest zainteresowanie uczniów matematyką i pokazanie, że matematyka rzeczywiście istnieje w każdej dziedzinie życia. Nasza szkoła przyłączyła się do tej akcji już po raz kolejny. W tym roku tematem przewodnim była matematyka, która pojawia się w kuchni czyli: „ Matematyka od kuchni”.

Podczas obchodów Dnia Matematyki 2018 w naszej szkole:
Maturzyści zmierzyli się z zadaniami maturalnymi pod opieką Pani Marzeny Kuś.
O godzinie 08.55 został przeprowadzony konkurs dla maturzystów „Matura na czas”. Wzięło w nim udział 7 trzyosobowych zespołów uczniów klas maturalnych: jeden zespół z klasy 4aT, trzy zespoły z klasy 4bT oraz trzy zespoły z klasy 4cT. W skład komisji konkursowej weszły : dyrektor ZSSiO Janusz Berek, nauczyciele matematyki : Katarzyna Hańderek, Bożena Rzycka-Ryznar oraz Marzena Kuś. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu na czas. Test składał się z 20 maturalnych zadań zamkniętych (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 20), a czas trwania konkursu to 45 minut. Zadania konkursowe były jednakowe dla wszystkich uczestników. Wśród zadań konkursowych znalazły się zadania zamknięte z jedną odpowiedzią poprawną. Tematyka poszczególnych zadań konkursowych obejmowała podstawę programową kształcenia ogólnego matematyki realizowaną w szkole ponadgimnazjalnej dla klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych. Komisja oceniła prace konkursowe. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 27. 04. 2018 r. w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.
Uczniom zebranym na auli młodsze koleżanki naszego gimnazjum przedstawiły prezentacje o liczbie „PI” przygotowaną pod kierunkiem Pani Ewy Bućko.

Na auli odbyły się w pierwszej kolejności zawody drużynowe.
Trzyosobowe drużyny z klas pierwszych rozwiązywały wylosowane przez siebie zadania matematyczne.
Zwycięskie drużyny odebrały dyplomy i nagrody:
I miejsce: 1bt
II miejsce: 1at
III miejsce: 1ct
W dalszej części na auli szkolnej uczniowie klas pierwszych i drugich rozwiązywali zadania konkursowe pod hasłem: „Matematyka od kuchni”.
Każdy mógł się przyłączyć do wspólnej zabawy, a uczestnicy korzystali z tablic matematycznych, kalkulatorów.
W konkurencji indywidualnej wygrał: Tomasz Gubernat z klasy1bt.
Za organizację i przeprowadzenie odpowiadały: Panie Katarzyna Hańderek i Bożena Rzycka-Ryznar.

Cieszymy się, że mogliśmy pokazać naszym uczniom jak wykorzystuje się matematykę w życiu codziennym, a nie tylko na lekcjach matematyki. Połączyliśmy przyjemną zabawę, rywalizację i matematykę, wykorzystując przy tym okazję do zabawy w pierwszym dniu wiosny.