Dziedzictwo Kulturowe Regionu – Konkurs wiedzy o Bielsku-Białej Edycja 2015 r.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 uczniów naszej szkoły. Przygotowywali się z pomocą opiekunów przez miesiąc wrzesień i połowę października. W dniu 15.10.2015 r. zostały przeprowadzone szkolne eliminacje, które wyłoniły trójkę najlepiej przygotowanych uczniów, zgłoszonych następnie przez Szkołę Podstawową Nr 38 do Międzyszkolnego Konkursu „Dziedzictwo Kulturowe Regionu – konkurs wiedzy o Bielsku-Białej”.
Etap pisemny konkursu zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, dla 78 uczestników wytypowanych przez 13 szkół podstawowych, odbył się w dniu 21.10.2015 r. w Bielskiej Szkole Przemysłowej.
Na podstawie wyników testów pisemnych, komisja zakwalifikowała dziesięciu najlepszych uczestników do finału ustnego.
Ci finaliści to młodzi ludzie najlepiej orientujący się w problematyce historii i kultury Bielska-Białej.
Z naszej szkoły do finału zakwalifikowali się Anna Hołod i Igor Potoczny z kl. 6.
W dniu 29.10.2015 r. odbył się finał ustny, który zadecydował o kolejności zajętych miejsc:

Anna Hołod – VII,
Igor Potoczny –X.

Prezydent Miasta Bielska-Białej wręczył laureatom konkursu dyplomy i nagrody w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w dniu 5 listopada 2015 r.
Do konkursu przygotowała uczniów Pani mgr Joanna Patora.