Działam – pomagam – uczę się

„Działam – pomagam – uczę się” to tytuł innowacji pedagogicznej, która w roku szkolnym 2017/2018 jest realizowana w klasach drugich naszego technikum na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości. Jej głównym celem jest krzewienie idei wolontariatu i kształtowanie postaw altruistycznych. Uczniowie podejmując się działań w oparciu o wolontariat rozwijają swoje kompetencje, zdobywają dodatkowe doświadczenia, wyzwalają w sobie innowacyjność i kreatywność. Jako przyszli technicy właściwie zaplanują swoją dalszą edukację i w przyszłości lepiej odnajdą się na rynku pracy. Autorem innowacji jest nauczyciel Pani Katarzyna Hańderek.