Dyrekcja


Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

DYREKTOR NACZELNY
dr inż. Janusz Berek
WICEDYREKTOR mgr Marzena Kuś
WICEDYREKTOR mgr Bożena Rzycka-Ryznar
WICEDYREKTOR mgr Jan Marek

WICEDYREKTOR

ds. Szkoły Podstawowej

mgr Zofia Zamaria