Dyrekcja


Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

DYREKTOR NACZELNY
mgr inż. Janusz Berek
WICEDYREKTOR mgr Bożena Sadlik
WICEDYREKTOR mgr Zofia Zamaria
WICEDYREKTOR mgr Marzena Kuś
WICEDYREKTOR mgr Jan Marek