Dyplom za udział w Global Money Week

Uczniowie naszej szkoły podczas lekcji z biznesu i zarządzania wzięli udział w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej. Między 18-24 marca 2024r. odbyły się w szkole warsztaty w ramach Global Money Week. Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do podniesienia świadomości finansowej młodych osób i pomogły zrozumieć podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz pokazały, jak bezpiecznie korzystać z sieci podczas różnych operacji finansowych. Na koniec roku szkolnego otrzymaliśmy dyplom, dokumentujący udział w kampanii.