Dyplom UNICEF

UNICEF Polska przekazał dyplom dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej za przyłączenie się szkoły do ogólnopolskiej kampanii: „Dostrzec Innych. Pomoc humanitarna na świecie” w roku szkolnym 2010/2011. Udział szkoły w projekcie przyczynił się do zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie skutków światowych klęsk humanitarnych oraz konieczności niesienia pomocy ich ofiarom.

5b3f9779