DOSTRZEC INNYCH – POMOC HUMANITARNA NA ŚWIECIE

„DOSTRZEC INNYCH – POMOC HUMANITARNA NA ŚWIECIE”
PROGRAM EDUKACYJNY UNICEF

Zadaniem, a może wręcz obowiązkiem moralnym nas wszystkich, jest udzielenie pomocy najbardziej poszkodowanym. Aby pomoc była skuteczna, należy poznać i zrozumieć potrzeby ofiar klęsk humanitarnych. Wpierw jednak trzeba dostrzec, że są na świecie ludzie, którzy potrzebują i czekają na pomoc.

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej ul. Filarowa 52 jest jedną ze szkół polskich, która współpracuje z UNICEF i realizuje program edukacyjny z uczniami. Uczniowie często nie rozumieją, co to znaczy brak dostępu do edukacji, cierpieć głód, być spragnionym, czy zapadać na różne choroby. W ramach programu prowadzono z uczniami zajęcia uwrażliwiające na problemy, z jakimi borykają się ich rówieśnicy na świecie w sytuacjach konfliktu czy klęski żywiołowej. W szkole podstawowej naszego Zespołu uczniowie wykonali prace plastyczne, które zostały wykorzystane do stworzenia wystawy na temat działalności i pomocy humanitarnej prowadzonej przez UNICEF. W szkole ponadgimnazjalnej na podsumowanie akcji wykonano wystawę tematyczną o UNICEF. 11 lutego br. zorganizowano apel, na którym uczniowie między innymi pokazali swoim koleżankom i kolegom prezentacje przygotowane w programie komputerowym PowerPoint dotyczące pomocy humanitarnej i problemów dzieci na świecie oraz historii powstania tej organizacji. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie teraz bardziej docenią to, co mają, w jakim kraju żyją i dostrzegą potrzeby innych na świecie. W szkole odbyła się też zbiórka pieniędzy na rzecz działalności UNICEF.

Za udział w akcji uczniom i pracownikom szkoły gorąco dziękuje

Szkolny Koordynator Programu Edukacyjnego UNICEF Katarzyna Hańderek