Dni otwarte 2011

„Na Sarnim Stoku szkoła się chowa…”
Dni Otwarte w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

W dniach 15 marca i 17 maja 2011 roku drzwi naszej szkoły zostały otwarte dla wszystkich gimnazjalistów, poszukujących miejsca dalszej edukacji. Odwiedziło nas ponad trzystu uczniów z Bielska i okolic. Zostali oni poinformowani o tytułach, które można zdobyć w czasie czteroletniej nauki (technik mechanik, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych) oraz zawodach, do wykonywania, których przygotowujemy w trzyletnich klasach zawodowych: mechanik, elektromechanik i blacharz samochodowy. Dowiedzieli się także o programach unijnych, w ktorych uczestniczymy: Edukacja dla przyszłości oraz Comenius. Mogli zwiedzić sale lekcyjne, warsztaty szkolne, strzelnicę, halę sportową, boiska, stołówkę, pracownie komputerowe, a co najważniejsze: porozmawiać z kolegami i nauczycielami.

Wierzymy, że dni otwarte pomogły gimnazjalistom w wyborze miejsca kształcenia, mamy też nadzieję, że wielu z nich przyjmiemy we wrześniu do grona naszej społeczności.