Zasady rekrutacji w szkole ponadgimnazjalnej

TECHNIKUM NR 5
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5

w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

GIMNAZJALISTO !!!Z nami sukces gwarantowany,
bo w „Samochodówce na Filarowej”
jest naukowo, przyjaźnie i wesoło !!!

Czekają na Ciebie zawody z przyszłością:
•   technik spedytor
z innowacją pedagogiczną „Obsługa celna”
•   technik mechanik
•   technik pojazdów samochodowych
innowacją pedagogiczną „Obsługa i naprawa motocykli”
•   mechanik pojazdów samochodowych
•   kierowca mechanik
•   elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Na rok szkolny 2017/2018 proponujemy: