Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5

mechanik pojazdów samochodowych
elektromechanik pojazdów samochodowych
kierowca mechanik