Bliżej EURESU – seminarium tematyczne

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów w obszarze rynku pracy. Wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym: w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii Lichtensteinie i Szwajcarii.
12 grudnia uczniowie klas 2cT, 2aT, 3aT oraz 3cT mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach poświęconych możliwościom jakie daje młodych ludziom europejski rynek pracy. Prelegentkami spotkania były Pani Anna Stokłosa- doradca EURES oraz Pani Elżbieta Marcinkowska asystent EURES. Uczestnicy zapoznali się z aktualnymi ofertami pracy w krajach Unii Europejskiej realizowanych w ramach EURES oraz uzyskali informacje dotyczące zagranicznych rynków zatrudnienia, m.in. warunków pracy, wymagań pracodawców wobec kandydatów – obcokrajowców. Panie przekazały wyczerpujące informacje na temat krajowej strony internetowej EURES. W swoim wystąpieniu duży nacisk postawiły na bezpieczeństwo wyjazdów do pracy za granicę. Taka decyzja powinna być zawsze starannie przemyślana, co pozwoli uniknąć ewentualnych rozczarowań i kłopotów. Na zakończenie spotkania prowadzone były rozmowy indywidualne z zainteresowanymi kandydatami do pracy.