Automatyk


 

AUTOMATYK zajmuje się urządzeniami i układami automatyki przemysłowej, montuje je i uruchamia oraz obsługuje.

 Kwalifikacja:

ELM.01. – Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Nasze pracownie:

 

 

 

Kierunek objęty patronatem:

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie ASTOR INNOVATION ROOM(centrum technologiczne Przemysłu 4.0) oraz ASTOR ROBOTICS CENTER (centrum technologiczne robotyzacji),
  • współpracę szkoleniową w ramach Akademii ASTOR,
  • realizację praktyk zawodowych w firmach,
  • seminaria, wykłady i prezentacje dla uczniów oraz nauczycieli,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.