APEL ARTYSTYCZNO – EDUKACYJNY

Dnia 11 lutego 2016 roku odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie Technikum Nr 5
oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5. Składało się ono z trzech części:

– Przedstawienie teatralne pt. „Triumf miłości”.

– Informacje na temat akcji charytatywnej UNICEF.

– Podsumowanie śródrocznej klasyfikacji uczniów i wręczenie nagród laureatom konkursów.

W pierwszej inicjatywie teatralnej, z okazji Dnia Zakochanych, wzięli udział uczniowie klasy 1a T oraz 2c T w składzie: Paulina Świerczek, Natalia Bojda, Marta Zielińska, Nikodem Barański, Arkadiusz Herzyk, Piotr Zemanek; Piotr Szretter, Paweł Wajda, Szymon Jakubiec, Jakub Susek. Przedstawienie poruszało tematykę miłosną w kontekście różnych epok literackich. Oprócz gry aktorskiej, można było delektować się poezją oraz piosenkami z dawnych lat, nie zabrakło też akcentu popularyzacji literatury wśród uczniów – „Muzy Młodej Polski” Moniki Śliwińskiej. Organizatorem i reżyserem szkolnego spektaklu była pani Izabela Krężel, nauczycielka języka polskiego.

W drugiej części spotkania głos zabrała pani Katarzyna Hańderek, która opowiedziała o akcji UNICEF i przybliżyła problemy edukacyjne dzieci w Afryce – „MALI uczniowie idą do szkoły”. Trudną sytuację młodych uczniów, a z drugiej strony ich zapał do nauki zobrazowała prezentacja poruszająca te zagadnienia.

Trzeci etap uroczystości poprowadziła pani wicedyrektor Bożena Sadlik. Młodzież z uwagą wysłuchała, jakie osiągnęła wyniki w nauce i jak kształtuje się średnia ocen z zachowania. Szczególnie cenne były wskazówki dotyczące dalszej edukacji w naszej szkole.

Miłym akcentem finalnym spotkania było wręczenie nagród za sukcesy osiągnięte przez młodzież w konkursach zawodowych, zorganizowanych przez panie: Grażynę Jarosz oraz Agnieszkę Kuklę. Laureatom pogratulowała pani dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej – Jadwiga Janczar, a wszystkim uczniom naszej szkoły życzyła bezpiecznych, zdrowych ferii.

Izabela Krężel

Triumfmilosci