Akcja krwiodawstwa w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących.

Dnia 27.11.2017r. w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
odbyła się akcja krwiodawstwa, w której udział zgłosiło 34 uczennic i uczniów.
Krew oddały 23 osoby. Dzięki akcji pozyskano ponad 10 litrów krwi.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi na wzrost zapotrzebowania na krew i propagowanie wśród młodzieży postaw społecznych.
Uczennicom i uczniom, którzy wzięli udział w akcji składamy serdeczne podziękowania.